ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE REGELSAlgemene regels Sjoksfestival

Stichting Sjoks Evenementen behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen. 
Klachten kunnen direct bij de beveiliging worden gemeld.  
U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs.
Gevonden voorwerpen graag inleveren bij de organisatie.

Toegang festival van af 16 jaar.
Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen bij de ingang een polsbandje, het is verplicht deze op het terrein te dragen in verband met de controle op het alcoholgebruik. 
Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18 jarigen en ouder.

Indien gevraagd, is men verplicht zich te legitimeren.
Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen, puntige armbanden etcetera) is ter beoordeling aan de beveiliging.

Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens. 

De blauwe consumptiemunten zijn alleen op het festivalterrein geldig en worden niet teruggenomen.

Het is niet mogelijk om consumptiemunten in te wisselen voor contant geld tijdens of na het festival.

De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Voor alle dranken en eten kan betaald worden met consumptiemunten. Het is niet mogelijk om met een ander betaalmiddel te betalen op het festivalterrein. 

Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen.

Het is verboden om

Harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. 
Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
Diefstal en/of vernielingen te plegen. 
Glaswerk of blikgoed mee op het terrein te nemen.

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van Sjoksfestival

Het is verboden om:

Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden).
Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen).
Te schreeuwen, te stampen, of zich anders overheersend te gedragen.
In de directe omgeving van het festival lawaai te maken.
Glazen/bekers mee te nemen buiten het festivalterrein.
Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap worden bezoekers verzocht het festival te verlaten. 
Binnen- en op het festivalterrein te filmen.

De toegang wordt u geweigerd als u:

Dronken bent.
Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.
Niet meewerkt aan fouillering.

In geval van misdrijven of wangedrag wordt:

De verdachte direct aangehouden.
Verdachte voorwerpen in beslag genomen.
De politie ingeschakeld.
Direct aangifte gedaan bij de politie.
De toegang voor onbepaalde tijd ontzegd.

Foto en video:

Bij dit evenement worden foto- en video opnames gemaakt. Wanneer een bezoeker aan dit evenement deelneemt, geeft hij of zij de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar men op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden, nu en in de toekomst. 

Op het festivalterrein is cameratoezicht aanwezig.